Online Üretim Programı | 30 Gün Ücretsiz Deneyin

Online Üretim Programı


Stok - Hammadde - Mamül - Yarımamül Takibi

Üretim Reçeteleri - İş Emirleri - Üretim Maliyetleri

Ön Muhasebe - eFatura - eArşiv - eİrsaliye

Hepsini tek programda ister webden ister cepten kullanın
Pastel Yazılım olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirmekte olduğumuz ve binlerce üretici firma tarafından tercih edilen masaüstü üretim programımızı şimdide bulut ortamına taşıdık.

Pastel Bulut online üretim programı ile firmanızın siparişten satınalmaya, üretimden satışa tüm muhasebe ve finans yönetimini takip edilir, e-Fatura, e-ArşivFatura, e-İrsaliye alıp gönderebilirsiniz. Üstelik ister webden, ister cepten online olarak sınırsız kullanıcı ile kullanabilirsiniz.

10 yılı aşkın süredir bir çok sektörlerle yaptığımız çalışmalar sonucunda, üretim yapan firmaların en çok zorlandıkları konuların;

 • Üretimde kullanılan hammadde ve stokların takip edilmesi
 • Üretilen mamül ve yarı-mamüllerin maliyetlerinin hesaplanması
 • Müşterilerden alınan siparişlerin takip edilmesi
 • Üretilen mamül ve yarı-mamüllerin geriye dönük takibi
 • Üretim, muhasebe ve finans yönetiminin tek bir program ile yapılabilmesi
 • olduğunu gözlemledik ve üretim programımızı bu temel ihtiyaçların çözümü konusunda yeniden geliştirdik.

Hangi Sektörler Kullanabilir

Pastel Üretim programları birçok sektörlerdeki üretim modellerini desteklemektedir. Programın hitap ettiği başlıca sektörler
 • Makina Endüstrisi
 • Kimya Endüstrisi
 • Kozmetik-İlaç Endüstrisi
 • Elektrik/Elektronik Endüstrisi
 • Mobilya Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Gıda İmalat Endüstrisi
 • Otomotiv İmalat Endüstrisi
 • Yemek Sektörü

Pastel Bulut Üretim Modülü İle Neler Yapılabilir

Üretim Reçeteleri

Öncelikle üretilen her bir mamül ve yarı-mamül için üretim reçetelerinin hazırlanması gerekir. Üretim reçeteleri montaj(birleştime) ve demontaj(parçalama) olmak üzere 2 farklı türde olabilir.
Örneğin un, tuz ve maya kullanarak ekmek üretmek bir montaj(birleştirme) reçetesidir. Bunun yanında karkas halindeki bir etin parçalanarak et, kıyma, sucuk elde edilmesi ise demontaj(parçalama) reçetesidir. Pastel Bulut üretim programında her iki türde de reçete hazırlamak mümkündür.
Yine üretim esnasında kullanılan hammadelerde fireler mevcut ise fire miktarlarıda reçetede tanımlanabilir.
Bazı ürünlerin üretimi esnasında kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkan ve ticari değeri olan yan ürünlerde olabilir. Örneğin buğdaydan un üretirken doğal olarak kepek ortaya çıkar ve üretici için kepek satılabilen ticari bir maldır. Üretim reçeteleri hazırlarken üretim sırasında doğal olarak çıkan yan ürünler varsa bu ürünlerde reçetede tanımlanabilir.
Üretim maliyetleri sadece üretimde harcanan hammadde ve stoklardan oluşmaz. İşletme giderleri, işçilik, makina amortismanları vb. giderler de reçetelere eklenerek maliyet hesaplaması yapılır.


Üretim Emirleri

Mamül ve yarı-mamüllerin reçeteleri hazırlandıktan sonra üretim emri aşamasına geçilir. Pastel Bulut üretim programında üretim emirleri 2 farklı şekilde oluşturulabilir.

 • Stoğa Üretim
 • Siparişe Üretim
Üretimi yapılacak olan ürün bir siparişe ait değilse, stokda bulunması için yapılacaksa ilgili mamül yada yarımamülün reçetesi çağrılarak üretim emri kaydı oluşturulur. Üretimi yapılacak olan ürün, bir siparişe ait ise o durumda siparişden çağırılarak üretim emri oluşturulur.

Üretim emirleri ister tek seferde, ister parçalı olarak üretilebilir. Üretim yapıldıkça üretilen mamül yada yarı-mamüller belirlenen depoya otomatik olarak girerken, reçetede tanımlanan hammadde ve stoklar belirlenen depodan otomatik olarak düşer. Gerçekleştirilen her bir üretimde oluşan yeni maliyet, üretilen mamül yada yarı-mamülün stok kartına da otomatik olarak yazılır. Böylece üretici firmalar için büyük sorun teşkil eden hammadde-stok takibi ile maliyet hesaplama işlemleri kolay bir şekilde çözüme kavuşur.


Personel Takibi

Üretim yapan firmalarda hangi üretimi hangi personel tarafından yapıldığının takip ve raporlarması önem arzedebilir. Pastel Bulut üretim programında üretimde görev alan personeller sisteme tanımlanır. Üretim kaydı oluştururlurken üretimi gerçekleştiren personel seçilerek üretim kaydına işlenir. Böylece hangi üretim, hangi personel tarafından yapılmış kayıt altına alınarak, raporlanabilir.

Lot/Parti No Takibi

Üretilen mamül yada yarı-mamüllerin üretimleri sırasında gerek kullanılan hammaddelerden kaynaklı, gerekse üretimdeki personelin hatasından kaynaklı arıza, hata veya bozulma olabilir. Hatalı üretilen bu ürünler bazen üretim sırasında, bazende teslimat sonrasında fark edilebilmektedir. Hatalı üretilen ürünlerin hata sebebini bulabilmek için o üründe kullanılan hammaddelerin hangi tedarikçilerden alındığı, üretimin hangi personele ait olduğunu tespit edebilmek için geriye dönük izlemelerinin yapılabilmesi önemlidir. Üretimde geriye dönük izleme yapabilmek için satın alınan hammadderin lot veya parti numaraları satın sırasında kayıt edilmesi, üretilen mamül ve yarı-mamüllerinde lot veya parti numarası ile üretilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz Deneyin