Üretim Takip Programı

Stok - Hammadde - Mamül - Yarımamül Takibi

Üretim Reçeteleri - İş Emirleri - Üretim Maliyeti Hesaplama

Ön Muhasebe - eFatura - eArşiv - eİrsaliye

Hepsini tek programda ister webden ister cepten kullanın

Online Üretim Programı

Stok - Hammadde - Mamül - Yarımamül Takibi

Üretim Reçeteleri - İş Emirleri - Üretim Maliyeti Hesaplama

Ön Muhasebe - eFatura - eArşiv - eİrsaliye

Hepsini tek programda ister webden ister cepten kullanın

Doğru ve Anlık Üretim Maliyeti Hesaplama ile Kârlılığınız Arttırın

Pastel Yazılım olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirmekte olduğumuz ve binlerce üretici firma tarafından tercih edilen masaüstü üretim programımızı şimdi de bulut ortamına taşıdık. Pastel Bulut online üretim programı ile firmanızın siparişten satın almaya, üretimden satışa tüm muhasebe ve finans yönetimini takip edilir, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye alıp gönderebilirsiniz. Üstelik ister webden, ister cepten online olarak sınırsız kullanıcı ile kullanabilirsiniz.

Farklı sektörlerdeki üretici firmalar ile yaptığımız çalışmaların sonucunda, üreticilerin en çok zorlandıkları konuların başında

 • Üretimde kullanılan hammadde, mamul, yarı-mamul ve stokların depolardaki miktarlarının takip edilmesi,
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanması,
 • Üretim öncesinde üretimde kullanılacak hammaddelerin yeterlilik tespitinin yapılarak varsa eksik hammaddelerin tespit edilmesi,
 • Müşterilerden alınan siparişlerin üretime sevk ve takibi,
 • Üretilen mamul ve yarı-mamullerin geriye dönük lot takibi,
 • Üretim, muhasebe ve finans yönetiminin tek bir program ile takip edilmesi,
 • Esnek ve özelleştirilebilen raporlamalar, 
 • Programın her yerden ulaşılabilir ve kullanılabilir olması,
 • Maksimum veri güvenliğine sahip olması.

Pastel Bulut online üretim takip programı yukarıdaki ihtiyaçlar doğrultusunca geliştirilmiş ve kullanan üretici firmalar tarafından büyük beğeni kazanmıştır.

 

Hangi Sektörler Kullanabilir

Pastel Bulut üretim programı birçok sektörlerdeki üretim modellerini desteklemektedir.
Programın hitap ettiği başlıca sektörler


Pastel Bulut Üretim Programı Özellikleri


Üretim Reçeteleri

Öncelikle üretilen her bir mamul ve yarı-mamul için üretim reçetelerinin hazırlanması gerekir. Üretim reçeteleri montaj(birleşim) ve de-montaj(parçalama) olmak üzere 2 farklı türde olabilir.
Örneğin un, tuz ve maya kullanarak ekmek üretmek bir montaj(birleştirme) reçetesidir. Bunun yanında karkas halindeki bir etin parçalanarak et, kıyma, sucuk elde edilmesi ise de-montaj(parçalama) reçetesidir. Pastel Bulut üretim programında her iki türde de reçete hazırlamak mümkündür.
Yine üretim esnasında kullanılan hammaddelerde fireler mevcut ise fire miktarları da reçetede tanımlanabilir.
Bazı ürünlerin üretimi esnasında kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkan ve ticari değeri olan yan ürünlerde olabilir. Örneğin buğdaydan un üretirken doğal olarak kepek ortaya çıkar ve üretici için kepek satılabilen ticari bir maldır. Üretim reçeteleri hazırlarken üretim sırasında doğal olarak çıkan yan ürünler varsa bu ürünlerde reçetede tanımlanabilir.
Üretim maliyet hesaplaması sadece üretimde kullanılan hammadde ve stoklardan oluşmaz. İşletme giderleri, işçilik, makine amortismanları vb. giderler de reçetelere eklenerek maliyet hesaplaması yapılır.

 

Üretim Emirleri

Mamul ve yarı-mamullerin reçeteleri hazırlandıktan sonra üretim emri aşamasına geçilir. Pastel Bulut üretim programında üretim emirleri 2 farklı şekilde oluşturulabilir.

 • Depoya Üretim
 • Siparişe Üretim

Üretimi yapılacak olan ürün bir siparişe ait değilse, stok da bulunması için yapılacaksa ilgili mamul ya da yarı-mamulün reçetesi çağrılarak üretim emri kaydı oluşturulur. Üretimi yapılacak olan ürün, bir siparişe ait ise o durumda siparişten çağırılarak üretim emri oluşturulur.

Üretim emirleri ister tek seferde, ister parçalı olarak üretilebilir. Üretim yapıldıkça üretilen mamul ya da yarı-mamuller belirlenen depoya otomatik olarak girerken, reçetede tanımlanan hammadde ve stoklar belirlenen depodan otomatik olarak düşer. Gerçekleştirilen her bir üretimde oluşan yeni üretim maliyeti , üretilen mamul ya da yarı-mamulün stok kartına da otomatik olarak yazılır. Böylece üretici firmalar için büyük sorun teşkil eden hammadde-stok takibi ile üretim maliyet hesaplama işlemleri kolay bir şekilde çözüme kavuşur.

 

Lot/Parti No Takibi

Üretilen mamul ya da yarı-mamullerin üretimleri sırasında gerek kullanılan hammaddelerden kaynaklı, gerekse üretimdeki personelin hatasından kaynaklı arıza, hata veya bozulma olabilir. Hatalı üretilen bu ürünler bazen üretim sırasında, bazen de teslimat sonrasında fark edilebilmektedir. Hatalı veya bozuk üretilen ürünlerin hata sebebini bulabilmek için o üründe kullanılan hammaddelerin hangi tedarikçilerden alındığı, üretimin hangi personele ait olduğunu tespit edebilmek için geriye dönük izlemelerinin yapılabilmesi önemlidir. Üretim takip sisteminde geriye dönük izleme yapabilmek için satın alınan hammaddelerin lot veya parti numaralarının satın alma sırasında kaydedilmesi, üretilen mamul ve yarı-mamullerin de lot veya parti numarası ile üretilmesi gerekmektedir. 

 

Gelişmiş Raporlama

Gelişmiş raporlama sayesinde, arama, filtreleme, gruplama işlemleri kolayca yapılabilmektedir. Tüm raporlar Excel ve Pdf olarak kayıt edilebilmektedir. 

Yazıcı raporlarının tasarımları kullanıcılara açık olup, kullanıcılar tarafından özelleştirilebilmektedir. Yine tüm yazıcı raporları Excel, Pdf gibi bir çok farklı formatta kayıt edilebilmekte, e-posta veya Whatsapp uygulaması ile paylaşılabilmektedir.

 

Personel Takibi

Üretim yapan firmalarda hangi üretimin hangi personel tarafından yapıldığının takip ve raporlanması önem arz edebilir. Pastel Bulut üretim programında üretimde görev alan personeller sisteme tanımlanır. Üretim kaydı oluşturulurken üretimi gerçekleştiren personel seçilerek üretim kaydına işlenir. Böylece hangi üretim, hangi personel tarafından yapılmış kayıt altına alınarak, raporlanabilir.